G
Günümüzde ağızdan ağıza dolaşan neredeyse her sektör ile bağdaştırabileceğimiz bir kelime ile karşınızdayız. ‘’Pazarlama’’. Marketing, Dijital Marketing, Marketing Agency gibi kavramlar da son dönemde her zamankinden daha çok hayatımızda demek mümkün. Peki geçmişe oranla şimdi kat ve kat önem kazanmış bu konuya yakından bakmaya ne dersiniz? Belki markaların çoğalması, pazarda rakiplerin giderek artması belki de dijital dünyanın da işin içine girmesi gibi sebeplerle artık oldukça gündeme oturmuş ve sürekli güncele uyum sağlayan bir konu.

Müşteriye kendimi nasıl tanıtabilirim?
Rekabet ortamı içinde kendime nasıl yer bulabilirim?
Bu sorulara cevap vermek aslında pazarlama stratejilerine, güncel olana, iyi kullanılan verilere, doğru araştırma ve hedef kitle belirlemeye dayanıyor. On sene öncesindeki pazarlama departmanı ile şimdiki arasındaki farklar da gözle görülür şekilde arttı. Bunlara örnek verecek olursak artık kadroya bir sosyolog veya psikolog sokmak farz oldu denilebilir. Bunun sebebi ise tüketicinin algsını manipüle etmekten geçiyor. Marka-Tüketici ilişkisini güçlendirmek ve sadakati sağlamak için pazarlama sırasında doğru ifadeler kullanmak, hedef kitlenin nabzını iyi tutmak ve alınabilecek feedbackleri önceden tahmin etmek için oldukça başarılı bir yöntem olduğu da aşikar.
Konu ile ilgili paylaşabileceğimiz bir diğer kavram ise CRM yani Customer Relationship Management. Türkçesiyle Müşteri İlişkileri Yönetimi. Üretim fiyatlarının yükselmesi firmaları daha fazla bireysel satışa itmiş ve pazarlama seçeneklerinin çok daha aktif olarak tercih edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. İşin odağına tüketiciyi koyan ve herkese aynı davranmak yerine tüketiciyi demografik, sosyal gibi konularda ayırarak arz- talep dengesini daha nokta atışı şekilde kurmak olarak açıklayabiliriz.
Marka-tüketici ilişkisinde bir diğer tercih edilmesi gerekli yöntem de ‘’Swot Analizi.’’ Açılımı Strengths (Güçlülükler), Weaknesses (Zayıflıklar) , Opportunities (Fırsatlar) , Threats (Tehditler) olan bu analiz yöntemi markanın özellikle kendine dışarıdan objektif bir gözle bakmasına sebep olan ve kesinlikle tercih edilmesi gereken bir analiz sistemi. Kurum içi güçlü ve zayıf yönler, marka içi artılar eksiler, pazar ve dış çevre bağlamında fırsatlar ve tehditlerin veriye dökülmesi elbetteki yarar sağlayacaktır.
Son olarak 4P zincirinden söz edelim. Açılımı, Product (Ürün) , Price (Fiyat), Place (Dağıtım Kanalı), Promotion (Tanıtım) olan ve çok fazla kullanılan bu döngü ürünün düşünce sürecinden rafa gittiği ana kadar planlama yapmak için kullanılıyor.
Ürünün hedef kitlesi hangi mecralar ile ilgili?
Fiyat hangi hedef kitleye göre belirlenmeli?
En doğru dağıtım kanalı hangisi/hangileri olabilir?
Tanıtım yapmak için hangi platformlar bu ürüne uygundur?
Yukarıdaki gibi bir çok soruyu önümüze getiren 4P kavramını kullanarak tüm bir pazarlama sürecini yönetmek işimizi kolaylaştıracaktır.
Kısaca toparlamak gerekirse Customer Relationship Management, Swot Analizi, 4P gibi bir çok kavram bir markayı pazarlama konusunda rakiplerine karşı bir sıfır galip gelecek ve tüketicisine bir adım daha yaklaştıracak oldukça tercih edilebilir yöntemler. Günümüzde dijital pazarlamanın da işin içine girmesi ve sadece bunun için çalışan ajansların dahi çoğalması ile oldukça güncel kalmak gereken bir konu haline geldi. Trendleri takip etmek oldukça önemli bir adım.
Satışın ürünle ancak pazarlamanın daha ürün yokken başladığını da hatırlatmak isteriz..