Birlikte neler yapabiliriz?

Birbirinden farklı sektörler için araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmetleri verdik.

Araştırma

Dijital platformlar aracılığıyla araştırmaları hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

 • Pazarlama Araştırmaları
 • Marka Araştırmaları
 • Tüketici Araştırmaları
 • İtibar Araştırmaları
 • Trend Araştırmaları
 • Çalışan Memnuniyeti Araştırması
 • Akademik Araştırmaları

Kurumsal Danışmanlık

Eş zamanlı veri analizleri ile bilgiye dayalı kararlar almanıza yardımcı oluyoruz.

 • CRM Analizi
 • Tüketici Segmentasyonları
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • KPI Analizleri
 • Satış ve Pazarlama Analizleri

Bilimsel Danışmanlık

Bilimsel çalışmalarınızda veri toplamadan, analiz ve yorumlama aşamalarına kadar destek oluyoruz.

 • Yapısal Eşitlik Modellemeleri
 • Anket Tasarımı ve Soru Hazırlama
 • Analiz ve Raporlama
 • Biyoistatistik
 • SPSS Analizleri
 • Güç Analizleri
 • Grup Karşılaştırmaları

Eğitim

Doğru analiz yöntemleri kullanarak, veriyi daha iyi yönetebilmeniz için eğitimler planlıyoruz

 • İstatistik 101
 • İleri Düzey İstatistik
 • Biyoistatistik Eğitimi
 • Veri Okuryazarlığı
 • Veri Görselleştirme