Araştırma Kapsamı

kss

Hedef Kitle / Kapsam ve Paydaş Seçimi

Kapsam ve paydaşların seçilmesi: gerçekleşen eğitimler ve eğitimden dolaylı olarak etkilenen paydaşların hangilerinin projeye dahil edilecekleri aşamasıdır.

Ölçümleme / Değişim Teorisi

Proje kapsamına dahil edilen katılımcıların sosyal olarak gelişimlerinin sağlanması için faaliyet planlamaları sonucu nasıl bir değer yaratılacağının / yaratılması gerektiğinin ortaya koyulduğu teoremdir.
kss
kss

SROI Oranı

Bir grupta belirli bir yatırım karşılığında elde edilen sosyal değer değişiminin sayısal olarak ortaya konulduğu hesaplama yöntemidir. SROI ile birlikte yatırımların hedef kitle üzerinde ne kadar bir değişim yaratacağını göstermeyi hedefler.

Raporlama

Bu aşamada projenin girdilerini, faaliyetlerinin ve çıktılarının bütünü ile değerlendirildiği aşamadır.
kss

Sizlere bu konuda hizmet sağlamak isteriz

Translate »