C
enter for Applied Research in Finance (CARF), sermaye piyasalarının işleyiş ve fonksiyonlarının temellerini tekrardan hatırlatmak; politika belirleyicilere ve piyasa aktörlerine, sermaye piyasalarının ekonomik büyüme ve kaynakların küresel anlamda etkin dağılımına katkısını anlatmak amacıyla 2014 yılında kurulmuştur.

CARF ile Big Cat Research; finans ve finansal yenilik ve teknolojiler konusunda
akademik çalışmalar ve araştırmalar ile finans sektörüne katkı sağlamak amacıyla stratejik
ortaklığa imza attı.