Araştırma Kapsamı

cos

Tüketici Davranışları

Tüketici davranışları karmaşıktır ve zamana göre farklılık gösterdiği gibi dış çevre faktörlerinden de etkilenebilmektedir. Bu yüzden tüketicilerin tüketim ve satın alma konusunda nasıl davrandıkları anlamak büyük önem taşımaktadır. Big Cat olarak tüketicilerin davranışlarını Psikolojik, Sosyokültürel ve Sosyo-demografik gibi birçok noktadan ele alırız.

Satın Alma Süreci

Tüketici davranışları temelinde tüketicilerin satın alma davranışı ile başlayan bir süreçtir. Satın alma davranışı ise tüketicinin ürün ve hizmeti satın almayı düşünmesi, araştırması, karşılaştırması, değerlendirmesi ve satın almayı karar vermesi ile devam eden bir süreçtir. Big Cat olarak tüketicilerin satın alma süreçlerini detaylı bir şekilde haritalandırırız.
cos
cos

Tüketici Duyguları

Tüketiciler artık sadece ürün satın almak istememekte, ürün ile birlikte kendisine sunulan hizmet ve marka deneyimini de yaşamak istemektedirler. Aynı zaman beklentilerini kıyaslamakta ve memnuniyet düzeylerini sorgulamaktadır. Bu aşamada tüketicilerin duygu ve davranışları anlamak tüketicilerin bir sonraki satın alma davranışı açısından önem taşımaktadır. Big Cat olarak tüketicilerin, ürün ve hizmetler ile ilgili duygularını derinlemesine anlamaya çalışırız.

Tüketici Profili

Big Cat olarak, markaların hedef kitlelerine yönelik özel projeler geliştiririz. Hedef kitlelerinin tüketim eğilimlerini, tutum ve davranışlarını saptayarak, satın alma davranışlarına göre bir tüketici profili ortaya koyarız.
cos

Dünya artık daha hızlı, daha değişken ve daha dijital

Translate »