Araştırma Kapsamı

marka

Marka Konumlandırması

Pazarda başarılı olmak için tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak gerekli ama yeterli değildir. Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, tüketicilerin zihninde rekabet avantajı sağlayacak faktörlere de sahip olmak gerekmektedir. Markanın, diğer markalardan farkının daha iyi algılandığı, bu farklılığın tüketici için değerinin ne olduğunun anlatıldığı gibi marka konumlandırmasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Big Cat olarak, marka konumlandırmanız ve iletişim çalışmalarınız için stratejiler üretiriz.

Marka Kişiliği

Marka kişiliği, insan kişiliklerine benzer olarak güven, önemsenme, heyecan verici olma, ilham verici olma ve temel değerler gibi unsurları içermelidir. Ürün ve hizmetlerin, marka kişiliği ile bağlantı kurulması markayı diğer markalardan ayırt etmesi ve kullanmasında sağlamaktadır. Big Cat olarak, marka kişiliğin oluşturulmasında stratejiler üretiriz.
marka
marka

Marka İmajı

Tüketiciler marka tercihi yaparken, markanın kişilik özelliklerini kendi tarzı ve imajı ile ilişkilendirebiliyorsa, o markaya daha çok tercih etmektedirler. Etkili ve verimli iletişim sonucunda marka imajının ortaya konulması ve tüketici zihninde arzulanan marka imajının yaratılması markayı satın alma olasılığı da artmaktadır. Big Cat olarak, marka imajınızı belirlemeniz konusunda stratejiler üretiriz.

Algınan Kalite

Kalite, tüketicilerin ürünün fiziksel özellikleri ve hizmetleri konusunda o ürün markasını nasıl algıladığıyla ilgilidir. Aynı zamanda tüketicilerin satın alması için bir neden oluşturma ve marka ile ürünün diğerlerinden farklılaşmasını sağlar. Kalite aynı zamanda tüketici memnuniyeti ve marka bağlılığına etkilemektedir. Big Cat olarak, markanız ile kalite arasında tüketicinin zihninde bir bağ oluşturmanız için stratejiler üretiriz.
marka
marka

Marka Tutumu

Marka tutumu, tüketicilerin markayla ilgili tüm olumlu ve olumsuz izlenim ve deneyimlerine içeren değerler toplamıdır. Aynı zamanda marka tutumu, tüketicilerin satın alma kararları ile marka seçimlerini belirleyen temel etkenlerden biridir. Big Cat olarak tüketicilerin, markanız ile ilgili tutumlarını derinlemesine anlamaya çalışırız.

Dünya artık daha hızlı, daha değişken ve daha dijital

Translate »