Oyun Oynama
Alışkanlıkları Araştırması

OYUN VE BEN-01
Araştırmamıza katılanların %68’i erkek, %32’si kadındır. Katılımın yaş dağılımı ise şu şekildedir; %30’u 13-18 yaş, %33’ü 19-24 yaş, %22’si 25-32 yaş ve %15’i 33 yaş ve üzeri. 13-17 yaş en çok Pubg oynuyor ve izliyor ama en çok CS:GO’ya harcama yapıyor. 18-24 yaş en çok Pubg oynuyor ve izliyor ama LOL’e harcama yapıyor. Anket sonuçlarımıza göre; katılımcılarımızın en çok oynadığı oyun CS:GO’dur fakat onu çok az bir farkla LOL ve Pubg takip ediyor. Bunun yanında en çok izlenen oyun ise Pubg ve LOL iken en çok para harcanan oyun ise LOL ve CS:GO’dur.
Alınan önlemlerde ise aslında cevap çok net. %78 gibi çok bir büyük oranla karşımıza kolonya cevabı çıkarken bunu %50 ile dezenfektan spreyler takip ediyor. Üçüncü sırada ise %39 ile medikal maske yer alıyor.

Dünya artık daha hızlı, daha değişken ve daha dijital